PDF 168kWORD 1001k

 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

 

EMPL(2019)1105_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 5. novembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

5. november 2019 od 9.00 do 10.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

Koordinacija sistemov socialne varnosti

EMPL/9/00193

 

Poročevalka:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

3. Sprejetje zapisnika s seje:

         2. oktobra 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Mobilnost delovne sile in priznavanje reguliranih poklicev

EMPL/9/01609

         Predstavitev študije, ki jo opravi svetovalno podjetje Milieu Consulting SPRL

5. november 2019 od 10.00 do 10.05

*** Elektronsko glasovanje ***

5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

*** Konec elektronskega glasovanja ***

5. november 2019 od 10.05 do 11.00

6. Stanje na področju zaposlovanja oseb z motnjo avtističnega spektra v Evropi: ovire, dobra praksa in trendi

EMPL/9/01610

         Predstavitev, ki jo opravi združenje Autism Europe

5. november 2019 od 11.00 do 11.30

7. Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Pristojni odbor:

 

EMPL

 

 

         Predstavitev Komisije

5. november 2019 od 11.30 do 12.30

8. Razno

9. Naslednja seja

         12. november 2019 od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 29. oktober 2019Pravno obvestilo