PDF 167kWORD 280k

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

EMPL(2019)1105_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

5 november 2019 kl. 9.00–10.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

Samordning av de sociala trygghetssystemen

EMPL/9/00193

 

Föredragande:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         2 oktober 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Arbetskraftens rörlighet och erkännande av kvalifikationer inom de reglerade yrkena

EMPL/9/01609

         Redogörelse för en studie av Milieu Consulting SPRL

5 november 2019 kl. 10.00–10.05

*** Elektronisk omröstning ***

5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5 november 2019 kl. 10.05–11.00

6. Läget avseende anställning av personer med autismspektrumtillstånd i Europa: hinder, god praxis och tendenser

EMPL/9/01610

         Föredragning av Autism Europe

5 november 2019 kl. 11.00–11.30

7. Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Ansvarigt utskott:

 

EMPL

 

 

 

         Föredragning av kommissionen

5 november 2019 kl. 11.30–12.30

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden

         12 november 2019 kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 25 oktober 2019Rättsligt meddelande