PDF 153kWORD 274k

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2019)1112_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 15.45-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 12. november 2019 kl. 15.45-16.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

EMPL/9/01719

 

Ordfører:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

EMPL/9/01718

 

Ordfører:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         5. november 2019 PV – PE643.070v01-00

Den 12. november 2019 kl. 16.00-17.30

4. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Ordfører:

 

David Casa (PPE)

 

Kor.udv.:

 

EMPL

 

 

 

         Redegørelse ved Kommissionen om status

Den 12. november 2019 kl. 17.30-18.30

5. Diverse sager

6. Næste møder

         4.-5. december 2019

- tidspunkt skal bekræftes

Seneste opdatering: 6. november 2019Juridisk meddelelse