PDF 148kWORD 986k

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

 

EMPL(2019)1112_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 12. november 2019 kell 15.45–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. november 2019 kell 15.45–16.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris

EMPL/9/01719

 

Raportöör:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

EMPL/9/01718

 

Raportöör:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         5. november 2019 PV – PE643.070v01-00

12. november 2019 kell 16.00–17.30

4. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Raportöör:

 

David Casa (PPE)

 

Vastutav:

 

EMPL

 

 

 

         Komisjoni ettekanne hetkeolukorra kohta

12. november 2019 kell 17.30–18.30

5. Muud küsimused

6. Järgmised koosolekud

         4.–5. detsember 2019

– kuupäev kinnitamata

Viimane päevakajastamine: 8. november 2019Õigusalane teave