PDF 147kWORD 274k

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

EMPL(2019)1112_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 12. marraskuuta 2019 klo 15.45–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. marraskuuta 2019 klo 15.45–16.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano

EMPL/9/01719

 

Esittelijä:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

EMPL/9/01718

 

Esittelijä:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         5. marraskuuta 2019 PV – PE643.070v01-00

12. marraskuuta 2019 klo 16.00–17.30

4. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Esittelijä:

 

David Casa (PPE)

 

Vastaava:

 

EMPL

 

 

 

         Komission tilannekatsaus

12. marraskuuta 2019 klo 17.30–18.30

5. Muut asiat

6. Seuraavat kokoukset

         4.–5. joulukuuta 2019

- kellonaika vahvistetaan myöhemmin

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus