PDF 154kWORD 274k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)1112_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 12 d., antradienis, 15.45–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. lapkričio 12 d. 15.45–16.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

EMPL/9/01719

 

Pranešėja:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

EMPL/9/01718

 

Pranešėjas:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 5 d. PV – PE643.070v01-00

2019 m. lapkričio 12 d. 16.00–17.30 val.

4. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Pranešėjas:

 

David Casa (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas apie esamą padėtį

2019 m. lapkričio 12 d. 17.30–18.30 val.

5. Kiti klausimai

6. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4–5 d.

– laikas dar nepatvirtintas

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 8 d.Teisinis pranešimas