PDF 153kWORD 274k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)1112_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 12 november 2019, 15.45 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 november 2019, 15.45 - 16.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

EMPL/9/01719

 

Rapporteur:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

EMPL/9/01718

 

Rapporteur:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         5 november 2019 PV – PE643.070v01-00

12 november 2019, 16.00 - 17.30 uur

4. Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Rapporteur:

 

David Casa (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Uiteenzetting over de stand van zaken door de Commissie

12 november 2019, 17.30 - 18.30 uur

5. Rondvraag

6. Volgende vergaderingen

         4-5 december 2019

- tijdstip nog te bevestigen

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling