PDF 154kWORD 274k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)1112_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 15.45 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 listopada 2019 r., w godz. 15.45 – 16.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

EMPL/9/01719

 

Sprawozdawczyni:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

EMPL/9/01718

 

Sprawozdawca:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         5 listopada 2019 r. PV – PE643.070v01-00

12 listopada 2019 r., w godz. 16.00 – 17.30

4. Europejski Fundusz Społeczny Plus

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Sprawozdawca:

 

David Casa (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentacja Komisji Europejskiej na temat obecnej sytuacji

12 listopada 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

         4-5 grudnia 2019 r.

- godzina do potwierdzenia

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna