PDF 148kWORD 997k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2019)1112_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 12 noiembrie 2019, 15.45 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 noiembrie 2019, 15.45 - 16.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

EMPL/9/01719

 

Raportoare:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

EMPL/9/01718

 

Raportor:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         5 noiembrie 2019 PV – PE643.070v01-00

12 noiembrie 2019, 16.00 - 17.30

4. Fondul social european Plus (FSE+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Raportor:

 

David Casa (PPE)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentare de către Comisie a stadiului actual

12 noiembrie 2019, 17.30 - 18.30

5. Chestiuni diverse

6. Reuniuni următoare

         4-5 decembrie 2019

(ora urmează să fie confirmată)

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2019Notă juridică