PDF 152kWORD 274k

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

EMPL(2019)1112_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 12 november 2019 kl. 15.45–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 november 2019 kl. 15.45–16.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

EMPL/9/01719

 

Föredragande:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

EMPL/9/01718

 

Föredragande:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         5 november 2019 PV – PE643.070v01-00

12 november 2019 kl. 16.00–17.30

4. Europeiska socialfonden+ (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Föredragande:

 

David Casa (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

EMPL

 

 

 

         Lägesrapport av kommissionen

12 november 2019 kl. 17.30–18.30

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

         4–5 december 2019

- tidpunkt bekräftas senare

Senaste uppdatering: 6 november 2019Rättsligt meddelande