PDF 175kWORD 325k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)1204_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 16.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

4 december 2019, 9.00 - 9.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

EMPL/9/00193

 

Rapporteur:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

EMPL/9/01718

 

Rapporteur:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

EMPL/9/01719

 

Rapporteur:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

EMPL/9/01866

 

Rapporteur:

 

Alicia Homs Ginel (S&D)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         12 november 2019 PV – PE643.184v01-00

4 december 2019, 9.30 - 10.15 uur

4. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

5. Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

6. Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

7. Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

8. Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

9. Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur

4 december 2019, 10.15 - 11.00 uur

10. OESO-studie: Inzetbaarheid van ouderen in de EU

EMPL/9/01874

         Presentatie studie

4 december 2019, 11.00 - 11.45 uur

11. Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Rapporteur:

 

Manuel Pizarro (S&D)

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

4 december 2019, 11.45 - 12.30 uur

12. Presentatie van de werkzaamheden van ECHA ten aanzien van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen

EMPL/9/01875

         Gedachtewisseling

13. Volgende vergaderingen

         22-23 januari 2020 (Brussel)

* * *

4 december 2019, 14.30 - 16.00 uur

Met gesloten deuren

14. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling