PDF 170kWORD 295k

 

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

EMPL(2020)0220_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Torstai 20. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

20. helmikuuta 2020 klo 9.00–11.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

EMPL/9/01779

 

Esittelijä:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         22.–23. tammikuuta 2020 PV – PE646.894v01-00

         28. tammikuuta 2020 PV – PE646.973v01-00

4. Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Esittelijä:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00
AM – PE646.959v02-00

Vastaava:

 

EMPL

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 30. tammikuuta 2020 klo 12.00

*** Koneäänestys ***

5. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Esittelijä:

 

Klára Dobrev (S&D)

PR – PE646.831v01-00
AM – PE646.889v01-00
AM – PE646.977v01-00

Vastaava:

 

EMPL*

 

 

Lausunto:

 

BUDG* –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE646.848v01-00
AM – PE646.882v01-00

Kanta tarkistuksina:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

AD – PE646.892v02-00

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 28. tammikuuta 2020 klo 12.00

6. Euroopan vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Yhteisesittelijät:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
Stelios Kympouropoulos (PPE)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Elena Lizzi (ID)

RE – PE646.825v01-00
AM – PE646.989v01-00
AM – PE646.888v02-00

Vastaava:

 

EMPL

 

 

 

         Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 30. tammikuuta 2020 klo 12.00

7. Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

EMPL/9/02141

 2019/2213(BUD) 

 

Puheenjohtaja:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Vastaava:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Tarkistusten hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

8. Seuraavat kokoukset

         16. maaliskuuta 2020 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         17. maaliskuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

20. helmikuuta 2020 klo 11.00–12.30

Suljetuin ovin

9. Koordinaattoreiden kokous

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus