29.6.2017
EMPL_PA(2017)607885
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 - Sektion III
(2017/2044(BUD))
Ordfører for udtalelse: Deirdre Clune

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 160kWORD 64k
Juridisk meddelelse