29.6.2017
EMPL_PA(2017)607885
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta, III jagu
(2017/2044(BUD))
Arvamuse koostaja: Deirdre Clune

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 157kWORD 63k
Õigusalane teave