29.6.2017
EMPL_PA(2017)607885
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — III iedaļa
(2017/2044(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Deirdre Clune

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 307kWORD 63k
Juridisks paziņojums