29.6.2017
EMPL_PA(2017)607885
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia
(2017/2044(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Deirdre Clune

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 236kWORD 64k
Právne oznámenie