29.6.2017
EMPL_PA(2017)607885
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 - Avsnitt III
(2017/2044(BUD))
Föredragande av yttrande: Deirdre Clune

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 157kWORD 64k
Rättsligt meddelande