13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Докладчик по становище: Палома Лопес Бермехо

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 398kWORD 44k
Правна информация