13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Ordfører for udtalelse: Paloma López Bermejo

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 161kWORD 43k
Juridisk meddelelse