13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Arvamuse koostaja: Paloma López Bermejo

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 159kWORD 43k
Õigusalane teave