13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
LAUSUNTOLUONNOS
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Valmistelija: Paloma López Bermejo

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 157kWORD 43k
Oikeudellinen huomautus