13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Paloma López Bermejo

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 387kWORD 49k
Juridisks paziņojums