13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Rapporteur voor advies: Paloma López Bermejo

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 162kWORD 43k
Juridische mededeling