13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a proportionality test before adoption of new regulation of professions
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Paloma López Bermejo

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 395kWORD 43k
Právne oznámenie