13.7.2017
EMPL_PA(2017)608086
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
(COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Föredragande av yttrande: Paloma López Bermejo

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 158kWORD 43k
Rättsligt meddelande