2.12.2016
EMPL_PR(2016)582163
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega
(COM(2016)0128 - C8-0114-2016 - 2016/0070(COD))
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöörid: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 412kWORD 80k
Õigusalane teave