2.12.2016
EMPL_PR(2016)582163
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
(COM(2016)0128 - C8-0114-2016 - 2016/0070(COD))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 412kWORD 82k
Rättsligt meddelande