6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Чеслав Хоц

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 753kWORD 81k
Правна информация