6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Czesław Hoc

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 412kWORD 78k
Juridisk meddelelse