6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Czesław Hoc

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 405kWORD 78k
Oikeudellinen huomautus