6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelj: Czesław Hoc

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 735kWORD 79k
Pravna napomena