6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94
(COM(2016) 0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Czesław Hoc

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 807kWORD 78k
Teisinis pranešimas