6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Czesław Hoc

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 743kWORD 79k
Juridisks paziņojums