6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Czesław Hoc

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 746kWORD 79k
Informacja prawna