6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Czesław Hoc

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 406kWORD 78k
Rättsligt meddelande