6.6.2017
EMPL_PR(2017)606008
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа
(2016/2269(INI))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Хави Лопес

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 687kWORD 61k
Правна информация