23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Мария Арена

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 312kWORD 112k
Правна информация