23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöör: Maria Arena

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 283kWORD 104k
Õigusalane teave