23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Maria Arena

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 279kWORD 97k
Oikeudellinen huomautus