23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)
(COM(2018) 0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Maria Arena

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 307kWORD 92k
Teisinis pranešimas