23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Maria Arena

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 295kWORD 111k
Juridisks paziņojums