23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
(COM(2018) 380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Maria Arena

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 299kWORD 106k
Juridische mededeling