23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajkyňa: Maria Arena

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 313kWORD 117k
Právne oznámenie