23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Maria Arena

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 296kWORD 98k
Rättsligt meddelande