14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų
(2015/2103(INL))
Nuomonės referentas: Cristian-Silviu Buşoi

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 426kWORD 50k
Teisinis pranešimas