14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie juridische zaken
met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica
(2015/2103(INL))
Rapporteur voor advies: Cristian-Silviu Buşoi

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 197kWORD 56k
Juridische mededeling