14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Prawnej
zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące przepisów prawa cywilnego w zakresie robotyki
(2015/2103(INL))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian-Silviu Buşoi

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 440kWORD 58k
Informacja prawna