14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica
(2015/2103(INL))
Raportor pentru aviz: Cristian-Silviu Bușoi

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 438kWORD 59k
Notă juridică