14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre právne veci
s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky
(2015/2103(INL))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian-Silviu Buşoi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 436kWORD 57k
Právne oznámenie