14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 568kWORD 111k
Правна информация